Общи условия

1. Провеждане на играта
1.1. В играта могат да участват лица навършили 17 години.
1.2. В играта участват между 3ма и 7ма души, като броят на екипа се заявява при правенето на резервация. При промяна на бройката е необходимо да се свържете с нас, на посочения телефонен номер.
1.3. Лица в нетрезво състояние, под влиянието на алкохол и други опияняващи вещества не се допускат в играта. Ако екипът ни има съмнение за такова, ще се намеси в играта и въпросният участник ще бъде изведен от игралната територия.
1.4. Пушенето е забранено на цялата територия, в която се провежда играта.
1.5. При закъснение, надвишаващо 15 минути, екипът ни запазва правото да не проведе играта и да премести часа Ви.
1.6. Телефони, камери, микрофони и всякакъв вид записваща техника не са позволени по време на играта. Ако такива бъдат ползвани, екипът ни ще прекрати играта, с правото да не възстанови заплатената сума.

1.7. Присъствието на актьор, по време на играта, НЕ подлежи на промяна по желание на участниците. 

2. Резервации
2.1. Резервация може да направите през сайта ни, със запитване до [email protected], или на някой от посочените телефони: 0897779332 , 0898807441,
2.2. При направа на резервация, участниците доброволно предоставят следните данни - имена, телефонен номер, и-мейл адрес. Екипът ни съхранява личните Ви данни според изискванията на българското законодателство и има право да ги използва, информирайки Ви за предстоящи оферти.
2.3. При направа на резервация чрез и-мейл или по телефон, е необходимо да предоставите следната информация:
* Брой участници
* Телефонен номер за връзка
* Две имена
* И-мейл адрес
* Дата и час за запазване

3. Безопасност по време на играта
3.1. Преди началото на играта, ще Ви бъдат проведени инструкции, касаещи безопасната Ви игра. Всеки предмет, обозначен със стикер, който ще Ви бъде показан в по-горе споменатия инструктаж, НЕ участва пряко в играта.
3.2. Участието в играта е доброволно и King’s room не носи никаква отговорност за щети причинени на участниците при неспазване на правилата, както и за инциденти, които могат да възникнат по време на играта, в случай че те са свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението или са резултат от проявена небрежност от страна на участниците.
3.3. King’s room запазва правото си да поиска обезщетение, в случаи на умишлена повреда нанесена от участник на оборудване и съоръжения, които са част от играта. Екипът ни може да прекрати играта по всяко време, в случай на неспазване на правилата. В този случай, екипът няма да възстанови платените от участниците такси.
3.4. В играта не могат да участват лица със сърдечно-съдови проблеми, страдащи от клаустрофобия, епилепсия хипертония и др., бременни жени, както и лица, в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества и лица склонни към агресия. King’s room не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, са предприели участие в играта.

3.5. Интеракцията по време на играта, по никакъв начин няма пряко да нанесе физически травми на участниците. Физическа и/или словесна агресия към актьора НЕ се толерират и може да доведе до прекратяване на играта Ви. 


4. Възстановяване на суми

4.1. При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата с която е платено.