Team Buildings

Изумителното преживяване, което подлага на изпитание ловкостта, наблюдателността и логиката Ви, поставени под необикновени обстоятелства, Ви дават възможност да опознаете колегите си на различно ниво и да сработите неоткритите си досега качества.
Отправете запитване